Dumny kurnik - „Prężne kury kruszą mury”

Wystawa prac Jana Kantego Pawluśkiewicza

23 września - 21 października

Galeria „Rynek 26”
Wernisaż wystawy: 21 września, godz. 18.00

Obowiązują zaproszenia i wejściówki - do odbioru w Ośrodku Kultury

Jak w kalejdoskopie wirują w kilkunastu żartobliwych obrazach pogodne, kolorowe i dynamiczne sylwetki kur i kogutów. Wszystkie prace w cyklu łączą podobni bohaterowie – postacie barwnych ptaków. Obrazy mają dużą dynamikę kompozycji. Artysta personifikuje postacie ptaków a tytułom nadaje ogólnokulturowe znaczenie. Jedne obrazy mają tytuły muzyczne terminologiczne – „Pianoforte”, inne nawiązują do wielkich przebojów muzycznych wszech czasów jak „Mamma Mia” ABBY. „Canto Cantare” brzmi dźwięcznie mimo upływu wielu lat od czasu powstania wesołej piosenki
o młodzieży ruszającej na wakacje z plecakiem i gitarą. Kolejne obrazy choć śmieszne i wesołe odnoszą się do stanu ducha i ludzkich zachowań
w sytuacjach poważniejszych. Mogą nawet przypominać obecną trudną sytuację międzynarodową. W tej grupie prac jest „Duma i Uprzedzenie?”, „Wojna i Spokój” nieodparcie kojarząca się z tytułem dzieła Lwa Tołstoja, „Hannibal ante Portas” będący powtórzeniem łacińskiego zawołania ostrzegawczego. „Diaspora Wszeteczna” to nieco zakamuflowana mapa Europy. Wszytko co żywe, tu w obrazie ucieka w jednym, zachodnim kierunku. „Prognostyk Austro-Węgierski” (2014) w sposób zapewne niezamierzony przez artystę stał się jasnowidzącym zwiastunem burzliwych wydarzeń rozgrywających się wzdłuż błękitnej wstęgi Dunaju i na granicy Węgier
i Austrii w roku następnym.

                                                                                                                                                Piotr Uznański