JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ

Twórca wszechstronny i utalentowany. Malarz, kompozytor muzyki teatralnej, filmowej, autor monumentalnych dzieł oratoryjno-kantatowych, członek Europejskiej Akademii Filmowej. Twierdzi, że maluje od zawsze. To przez młodzieńcze upodobanie do rysunku wybrał się na wydział architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie zajmował się m.in. malarstwem i grafiką. Po raz pierwszy wystawił swoje obrazy w 1999 r. w Piwnicy pod Baranami. Od tego czasu powstało 14 serii obrazów i grafik. Obecnie ma na koncie ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.

Twórca techniki żel-art polegającej na nanoszeniu wielu kropek długopisami żelowymi na plamy rozlanego tuszu. Malarstwo żel-art Jana Kantego Pawluśkiewicza to efekt kilkunastoletnich poszukiwań plastycznych
w najnowszej autorskiej technologii, której podstawą są pastelowe i brokatowe żele zawarte w długopisach. Tą niezwykłą techniką artysta od lat tworzy grafiki do naszych wydawnictw, promujących polkowicki Festiwal Errantia Musica.

Jan Kanty Pawluśkiewicz odegrał znaczącą rolę w dziejach naszego miasta. To właśnie on jest kompozytorem Hejnału Polkowic, który codziennie rozbrzmiewa z ratuszowej wieży. Za zasługi dla Polkowic został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Gminy Polkowice.