Jacaras

Piotr Zaleski – kierownik zespołu, timple canario, śpiew
Julieta Gonzalez-Springer – śpiew i kastaniety
Łukasz Oleszek – gitara i śpiew
Mateusz Ławniczak – gitara i śpiew
Łukasz Figiel – gitara basowa i śpiew
Jakub Persona – instrumenty perkusyjne

Od 2009 roku zespół Jacaras tworzą absolwenci Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego oraz inni znani w środowisku wrocławskim muzycy. Kierownikiem grupy jest prof. Piotr Zaleski.
W 2013 roku zespół rozpoczął współpracę z wokalistką meksykańskiego pochodzenia Julietą Gonzalez-Springer - absolwentką Centrum Muzyki Dawnej w Genewie.

Zespół wykonuje tańce i pieśni Hiszpanii okresu baroku, znajdujące się w XVII i XVIII-wiecznych tabulaturach gitarzystów hiszpańskich, opracowane na współczesne instrumentarium. Niektóre z tańców odegrały znaczącą rolę w historii muzyki i są znanymi do dzisiaj formami, jak tarantela, fandango czy wariacyjnie opracowywana przez stulecia folia. Inne przetrwały w społecznościach lokalnych (canario), wiele zaś popadło w zupełne zapomnienie (mariona, cumbee). Wspólną cechą wszystkich tańców jest ciekawa, różnorodna rytmika, która później legła u podstaw tworzącego się w XIX w. w Hiszpanii stylu, znanego dziś powszechnie jako flamenco. Rytm podkreślany był nie tylko użyciem kastanietów, tamburyna, ale specyficznymi uderzeniami w struny gitary (rasgueado), a nawet w pudło rezonansowe.

Program koncertu:

Antonio de Santa Cruz – Jacaras
Luis Ruiz de Ribayaz – Rugero i Paradetas
Francisco Guerau – Villano, Canario
Gaspar Sanz – Españoleta
José Marín – Si quieres dar Marica en lo cierto
Anonim – De tu vista celoso
Juan Arañés – Chacona
José Marín – No piense Menguilla ya
Mateo Romero – Ay que me muero de zelos